Vergoedingen


Krijgt u uw Shiatsu of acupunctuur behandeling vergoed?

De afgelopen vijftien jaar is Shiatsu, evenals acupunctuur en kruiden, meer en meer erkend als zelfstandige, aanvullende of ondersteunende vorm van geneeskunde. Toch zitten Shiatsu en acupunctuur behandelingen niet in het basispakket van de zorgverzekering.
Wel hebben veel ziektekostenverzekeraars in hun aanvullende verzekeringen alternatieve therapieën opgenomen.

Kijk voor de zekerheid altijd even in uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Dan weet u precies waar u aan toe bent. En let op: bent u collectief verzekerd via uw werkgever, dan kunnen soms andere vergoedingen gelden.
Vergoedt uw verzekeraar de kosten niet? Vaak zijn ook werkgevers bereid een bijdrage in de kosten te leveren.

Zorgverzekeraars die de beroepsvereniging, V.I.S. (= Vereniging voor IokaiShiatsutherapeuten), en Vereniging natuurgeneeskundig Therapeuten VNT erkennen en behandelingen vergoeden:

Deze ziektekostenverzekeraars vergoeden Shiatsu- of acupunctuur behandelingen die door bij de V.I.S./ VNT aangesloten therapeuten worden uitgevoerd wél - geheel of gedeeltelijk (overzicht 2011):

 • Achmea (waaronder o.a. Zilveren Kruis, Groene land, Avéro, OZF en PWZ)
 • Agis
 • CZ
 • Delta Loyd
 • FBTO
 • De Amersfoortse
 • De Friesland
 • De Goudse
 • IZA
 • Menzis (Confior en Anderzorg)
 • Ohra
 • ONVZ (Nat. Nederlanden en Aegon)
 • PNO
 • UVIT (Univé, VGZ, IZZ, SIZ, Trias, Turien & Co, Aevitae)
 • Zorg en Zekerheid

En deze zorgverzekeraars doen dat in 2011 (nog) niet:

 • Azivo
 • DSW
 • Salland

Als u een nieuwe zorgverzekeraar wilt kiezen kunt u kijken op www.zorgwijzer.nl of www.consumentenbond.nl.


Namaste Webdesign